headEuroazjaAm EN 8

 

 

continents colored20 01WERSJA POLSKA  ENGLISH VERSION    VERSIÓN ESPAÑOLA    ČESKÁ VERZE     VERSION FRANÇAISE    VERSIONE ITALIANA  DEUTSCHE VERSION  РУССКАЯ BЕРСИЯ    BEPCIЯ БЕЛАРУСІ   VERSION MAGYAR     VERSÃO PORTUGUESA     УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zo Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Tenango del Aire v Mexiku na Nedeľu Božieho Milosrdenstva, v Jubilejnom roku Milosrdenstva a v Deň svätosti života,  spojený so slávnosťou Zvestovania Pána  

My, ochrancovia života, združení v Medzinárodnej koalícii „Od oceánu k oceánu”, ktorí uskutočňujeme historické putovanie Matky Božej Čenstochovskej po celom svete na úmysel ochrany života,

Započúvajúc sa do veľkej výzvy Márie, Matky Krista, k obrane civilizácie života a lásky v súčasnom svete;

Stojac  v prítomnosti Bohorodičky pred jej živým obrazom v Guadalupe na Vrchu  Tepeyac v Mexiku a pred  Čenstochovskou Ikonou, ktorá putuje po celom svete spolu s obrazom Milosrdného Krista, ktorý ju sprevádza;

Dôverujúc, že Mária, veľká Patrónka ochrany života, tak, ako sa zjavila v Mexiku, aby vytrhla stratených ľudí z pút civilizácie smrti, aj dnes ochráni ohrozenú civilizáciu života a lásky;

Ďakujúc za  prítomnosť Márie, ktorá v Čenstochovskej ikone prešla 165 000 km v 27 krajinách a na troch kontinentoch, prebúdzajúc ľudské svedomia a ukazujúc jedinú cestu k záchrane súčasného sveta;

Vyzývame všetkých ľudí dobre vôle, aby sa započúvali do výzvy Bohorodičky a s veľkou láskou a obetavosťou sa zapojili do obrany civilizácie života a lásky, ktorá je v súčasnosti veľmi vážne ohrozená v celosvetovom meradle.

S Tebou, Mária, ochránime naše rodiny, naše deti a našu vieru, Kristovu Cirkev, mier vo svete a našu budúcnosť!

Najsvätejšia Matka, Mária!

Ďakujeme Ti za Tvoju veľkú výpravu po svete  v Čenstochovskej Ikone za ochranu civilizácie života a lásy. Od roku 2012 si prešla už 165 tisíc kilomentrov cez 27 krajín na troch kontinentov, vzdialenosť takú, ako je štvornásobná vdzialenosť okolo sveta. Hojne rozdávaš milosti a životodarnú lásku. Ukazuješ svetu, že viera je v ľudských srdciach stále živá!

V súčasnosti Mexiko prežíva mystérium Tvojej návštevy. Prinášame Ťa do našich domov, rodín i svätýň a Ty z nás robíš skutočných obrancov života. Nebojte sa! – volal sv. Ján Pavol II.  – Duc in Altum! „Zatiahni na hlbinu”!

Plavba v rozbúrených vodách a rozvodnených potokoch je ťažká. Sme vďační, že Ty, naša Matka, Mária, stojíš neustále po našom boku. Si pre nás Žiarivou Zornicou a istou Sprievodkyňou.

Na Vrchu Tapeyac v Guadalupe si povedala sv. Juanovi Diegovi: Neboj sa (...) Vari tu nie som ja, tvoja Matka? Vari nie si v mojej tôni, pod mojou ochranou? Vari nie som prameňom tvojej radosti? (...)

Máme taktiež ubezpečenie Tvojho Syna: Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta  [Mt 28,20]

Napriek veľkému nepokoju, bolesti a smútku, ktoré nás obklopujú, nás učíš žit v milujúcich sa rodinách podľa vzoru Svätej Rodiny z Nazareta. Posilni našu vieru, dôveru a zjednotenie s Tvojim Božským Synom, ktorého milosrdenstvo my všetci tak veľmi potrebujeme.

Matka Milosrdenstva, dodaj nám sily. Dnešný svet potrebuje svedkov svätosti a nedotknuteľnosti každého ľudského života, najmä najbezbrannejších a najnevinnejších detí v lonách matiek. V časoch globálneho útoku na skutočnú povahu rodiny máme povinnosť aktívne ukazovať zázrak sviatosti manželstva, ktoré sa stáva kolískou života a základom domácej Cirkvi.

S Tebou, Mária, môžme vzdorovať zúfalstvu a civilizácii smrti, ktorú na svet prináša nepriateľ. Pritiahni nás, aby sme sa ponorili do ružencovej modlitby. Spolu s nami vyprosuj milosť Božieho Milosrdenstva, aby sme s veľkou radosťou a vierou volali: „Ježišu, dôverujem Ti!” a hovorili slová ruženca k Božiemu Milosrdenstvu: „Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!”

Ďakujeme Ti Matka!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFPDF 

WERSJA POLSKA     ENGLISH VERSION     VERSIÓN ESPAÑOLA     ČESKÁ VERZE
VERSION FRANÇAISE     VERSIONE ITALIANA     DEUTSCHE VERSION

РУССКАЯ BЕРСИЯ     BEPCIЯ БЕЛАРУСІ  УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ  SLOVENSKÁ VERZIA

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.