headEuroazjaAm Hiszp 8a

 

 

continents colored20 01WERSJA POLSKA  ENGLISH VERSION    VERSIÓN ESPAÑOLA    VERSION FRANÇAISE    VERSIONE ITALIANA  DEUTSCHE VERSION  РУССКАЯ BЕРСИЯ    BEPCIЯ БЕЛАРУСІ   SLOVENSKÁ VERZIA   VERSION MAGYAR     VERSÃO PORTUGUESA     УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecná deklarace O OCHRANĚ CIVILIZACE ŽIVOTA
v neděli Božího milosrdenství 
– MexikO 2016

Ze svatyně Božího milosrdenství v Tenango del Aire v Mexiku v neděli Božího milosrdenství, ve Svatém roce milosrdenství a v předvečer Dne úcty k životu a Slavnosti Zvěstování Páně

My, ochránci života spojení v Mezinárodní koalici "Od oceánu k oceánu", která organizuje historickou pouť Panny Marie Čenstochovské okolo celého světa za ochranu života

Odpovídajíce na velkou výzvu Panny Marie, Matky Krista, k ochraně civilizace života a lásky v současném světě;

Stojíce v přítomnosti Bohorodičky před jejím živým obrazem v Guadalupe na hoře Tepeyac spolu s putující kopií ikony Panny Marie Čenstochovské a s kopií obrazu Božího milosrdenství;

Důvěřujíce, že Panna Maria, velká patronka ochrany života, tak jako se zjevila v Mexiku, aby vysvobodila lidi z pout civilizace smrti, bude i dnes chránit ohroženou civilizaci života a lásky;

Děkujíce za přítomnost Panny Marie, která jako Čenstochovská ikona procestovala už sto šedesát pět tisíc kilometrů přes sedmadvacet zemí tří kontinentů, probouzí svědomí a ukazuje jediný způsob, jak zachránit moderní svět;

Vyzýváme všechny lidi dobré vůle, aby naslouchali výzvě Matky Boží a spojili se s velkou láskou a oddaností v ochraně civilizace života a lásky, která je na celém světě vážně ohrožena.

S tebou, Panno Maria, budeme chránit naše rodiny, naše děti, naši víru, Kristovu církev, mír ve světě a naši budoucnost.

Nejsvětější Matko, Panno Maria,

vzdáváme díky za pouť Čenstochovské ikony na ochranu civilizace života a lásky. Od roku 2012 jsi procestovala sto pět tisíc kilometrů přes sedmadvacet zemí tří kontinentů, to je čtyřnásobek vzdálenosti cesty kolem světa. Šíříš milosti a životodárnou lásku. Ukazuješ světu, že víra v srdcích lidí je stále živá.

Mexiko nyní zažívá tvé Navštívení. Nosíme tě do našich domovů, rodin a svatyň a ty z nás děláš pravé ochránce života. „Nebojte se!“ povzbuzoval svatý Jan Pavel II. „Duc in altum!“ „Zajeď na hlubinu!“

Je obtížné plout v temných vodách a proudech. Proto jsme vděční, že máme po boku tebe, naši Matku. Jsi jasná Jitřenka a jistá průvodkyně.

Na hoře Tepeyac jsi řekla svatému Juanovi Diego: „Neboj se! (…) Cožpak tady nejsem já, tvoje Matka? Cožpak nejsi v mém stínu a nechráním tě? (…) Cožpak nejsem zdrojem tvé radosti? (...)“

Máme také příslib tvého Syna: „Já jsem s vámi až do konce světa.“ (Mt 28,20)

I když jsou kolem nás velké zmatky, bolesti a smutek, nauč nás žít po vzoru Svaté rodiny jako milující rodiny. Posilni naši víru, důvěru a jednotu s tvým Božským Synem, jehož milosrdenství všichni tak potřebujeme.

Matko milosrdenství, dodej nám sílu. Dnešní svět potřebuje svědky posvátnosti a nedotknutelnosti každého lidského života, zejména těch nejbezbrannějších a nejzranitelnějších dětí v lůnech svých matek. V době, kdy je na celém světě ohrožena skutečná podstata rodiny, musíme ukázat ještě zřetelněji zázrak svátosti manželství, která se stává kolébkou života a domácí církve.

S tebou, Panno Maria, můžeme odolat zoufalství a civilizaci smrti, která pochází od nepřítele. Posilni nás, abychom se ponořili do modlitby růžence. Spolu s námi vyprošuj lásku Božího milosrdenství, abychom volali s velkou radostí a vírou: „Ježíši, důvěřuji ti!“ A slovy Korunky Božího milosrdenství: „Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu.“

Děkujeme ti, Matko.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDFPDF 

WERSJA POLSKA     ENGLISH VERSION     VERSIÓN ESPAÑOLA     ČESKÁ VERZE
VERSION FRANÇAISE     VERSIONE ITALIANA     DEUTSCHE VERSION

РУССКАЯ BЕРСИЯ     BEPCIЯ БЕЛАРУСІ  УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ  SLOVENSKÁ VERZIA

We use cookies

Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar el sitio web y también la experiencia del usuario (cookies de rastreo). Puedes decidir por ti mismo si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no puedas usar todas las funcionalidades del sitio web.